среда, 6 декември, 2023

Мулти Медика и Соња Мавродиева Георгиевска од Делчево добитници на престижниот сертификат – во група со најдобра бонитетна оцена во регионот

Мулти Медика од Делчево, фирмата на докторката Соња Мавродиева Георгиевска, доби меѓународен признаен сертификат од KOMPANIVAL, што самата фирма ја става на списокот – најдобри во државата, но и регионот.

Сертфикатот потврдува дека деловниот субјект е во групата компании со најдобра бонитетна оцена во Македонија.

Бонитетна оцена е неопходен економски инструмент кој се користи во современиот деловен свет како кредибилен рејтинг за деловната позиција на компанијата.

KOMPANIVAL DOOEL, рејтинг компанија која работи во сите балкански земји со тенденција да се прошири и во други европски земји, се занимава со собирање и класификација на деловни податоци, како и финансиски анализи за десетици илјади компании.

Сертификатот за кредитна извонредност се доделува на компании кои работеле со највисоки кредитни рејтинзи:А+, АА+ и ААА.

Коментари

коментари