ПОЧЕТНА Политика за приватност

Политика за приватност

Политиката за заштита на лични податоци ги содржи практиките за приватност на Citaj.mk веб страната. Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка.
Ве молиме прочитајте ја Политиката за заштита на лични податоци и повремено проверувајте ја истата за најновите податоци од нашата практика за приватност.