ПОЧЕТНА ЕКОНОМИЈА Јунајтед Груп и нејзината матична компанија Summer BidCo B.V. успешно ги формираa...

Јунајтед Груп и нејзината матична компанија Summer BidCo B.V. успешно ги формираa цените за издавање обврзници во вкупен износ од 1,73 милијарди евра

412

Јунајтед Груп го искористи поволното пазарно опкружување за успешно финализирање на кругот на финансирање од 1,73 милијарди евра, благодарение на силниот оперативен бизнис, што се рефлектира во постојаниот раст на приходите и EBITDA. Средствата ќе бидат искористени за предвремена отплата на постојните обврзници кои достасуваат во 2026 и 2029 година, постоечките Pay-If-You-Can(PIK) обврзници на доспеваат во 2025 година, како и за отплата на револвинг кредитната линија (RFC). На овој начин, Јунајтед Груп ги продолжува роковите на доспевање на обврските во 2025 и 2026 година, ги намалува каматните трошоци за рефинансираните обврзници за 2029 година и дополнително ја зајакнува структурата на капиталот.

Конзистентен и континуиран раст на приходите и оперативната добивка (прилагодена EBITDA при просечни годишни стапки на раст од 32% и 28% помеѓу 2015 и 2022 година), значителен напредок во обемот на деловното работење и диверзификација, како и подобрена валутна структура во последниве години, заедно со трансакцијата за раздолжување на TowerCo, доведе до потврда на кредитниот рејтинг на Јунајтед Груп од страна на Moody’s (B2, стабилна) и S&P (B, позитивен). Трансакцијата наиде на позитивен одговор од заедницата на инвеститори, што резултираше со значително поголема побарувачка од потребниот износ за рефинансирање.

За Јунајтед груп:

Јунајтед Груп е водечки снабдувач на телекомуникациски и медиумски услуги во Југоисточна Европа, обезбедувајќи им на корисниците широк опсег на телекомуникациски услуги. Има една од најшироките мрежи за покривање во регионот и на корисниците им нуди уникатен избор на содржини, од локални до најдобар избор на содржини од целиот свет. Овој важен стратешки чекор ќе и овозможи на Групацијата да се фокусира на продолжување да ги обезбедува најдобрите телекомуникациски услуги за своите корисници и да ги задржи своите водечки позиции на пазарот. Во нашата земја, во рамки на Јунајтед Груп работи компанијата Тотал ТВ.

Е-пошта за контакт: [email protected]

ПР

ПретходнаИгор Пехчевски сподели убава вест: Денеска почнувам со примање на долго очекуваниот лек ТРИКАФТА – кој за мене ЖИВОТ значи
СледнаГНЕВ од јавноста: Како е можно да се разреши директорка за време на техничка Влада?