ПОЧЕТНА МАКЕДОНИЈА Целта за Нето-нула емисии на стакленички гасови на Јунајтед Груп доби...

Целта за Нето-нула емисии на стакленички гасови на Јунајтед Груп доби одобрение од Иницијативата за научно засновани цели (SBTi)

74

Јунајтед Груп, водечкиот снабдувач на телекомуникациски и медиумски услуги во Југоисточна Европа, во чии рамки работи компанијата Тотал ТВ во нашата земја, со задоволство го објави успешното одобрување на својата цел за нето-нула емисии на стакленички гасови за 2040 година од страна на Иницијативата за научно засновани цели (Science Based Targets initiative – SBTi).

Посветеноста на компанијата за одржливост на животната средина се усогласува со пристапот заснован на наука, нагласувајќи ја итноста за ублажување на климатските промени. Краткорочните и долгорочните цели на Јунајтед Груп беа потврдени и од SBTi, зајакнувајќи ја посветеноста на компанијата за континуирано подобрување во нејзините напори за одржливост.

Целите засновани на наука, како што ги препознава SBTi, обезбедуваат цврста рамка за компаниите да се движат кон нивниот пат кон намалување на емисиите на стакленички гасови, обезбедувајќи усогласување со целите на Парискиот договор. Овие цели имаат за цел да го ограничат глобалното затоплување на 1,5 °C над прединдустриските нивоа, спречувајќи ги најлошите влијанија од климатските промени и поттикнувајќи отпорни, одржливи деловни практики.

Извршна директорка за усогласеност, ризик и одржливост на Јунајтед Груп, Миријам Ди Траглија, изјави: „Оваа надворешна валидација ја нагласува робусноста на еколошките цели на Јунајтед Груп во време кога итната климатска акција е најважна. Препознавајќи ја нашата одговорност да водиме со пример, ние сме посветени на намалување на нашите емисии додека истовремено ги забрзуваме трансформативните промени во индустриите. Искористувајќи ја моќта на дигитализацијата, особено со можностите што ги нуди 5G технологијата, се стремиме да овозможиме и забрзаме пошироки промени на индустријата, обезбедувајќи колективен и влијателен придонес во глобалните напори против климатските промени“.

Целите на Јунајтед Груп се наведени подолу:

• Генерална цел за нето-нула емисии на стакленички гасови

Јунајтед Груп се обврзува да достигне нето-нула емисии на стакленички гасови низ синџирот на вредност до 2040 година.

• Краткорочни цели

Јунајтед Груп се обврзува да ги намали емисиите на стакленички гасови со апсолутен опсег 1 и 2 за 90% до 2030 година, споредено со базната 2020 година. Јунајтед Груп, исто така, се обврзува да ги намали апсолутниот опсег на емисиите на стакленички гасови кои покриваат купени стоки и услуги, капитални добра, активности поврзани со гориво и енергија и деловни патувања за 40% до 2030 година, споредено со базната 2022 година.

• Долгорочни цели

Јунајтед Груп се обврзува да одржува најмалку 90% апсолутни намалувања на емисиите 1 и 2 од 2030 до 2040 година, споредено со базната 2020 година. Јунајтед Груп се обврзува да го намали апсолутниот опсег на емисиите 3 на стакленички гасови што ги покриваат купените стоки и услуги, капиталните стоки и активностите поврзани со гориво и енергија за 90% до 2040 година од базната година од 2022 година.

Повеќе детали за нашите цели се достапни со посета на веб-локацијата SBTi (тука) и пребарување нa: „United Group B.V.“

Јунајтед Груп веќе виде ветувачки резултати од имплементираните иницијативи за намалување на емисиите, вклучително и надградба на опремата на објектите, имплементација на енергетски ефикасни мрежи и услуги (на пр., FTTH и 5G), електрификација на флотата, инсталација на соларни панели во мали размери и набавка на зелена енергија. Дополнително, Јунајтед Груп инвестираше во четири големи проекти за производство на соларна и ветерна обновлива енергија во Бугарија, кои ќе ја искористат и соларната и ветерната енергија. Компанијата е посветена на одржување на значаен ангажман со добавувачите и дава приоритет на интеграцијата на новите енергетски ефикасни карактеристики во своите производи. Овој стратешки пристап не само што го поддржува намалувањето на емисиите низ синџирот на вредност, туку исто така ја нагласува посветеноста на компанијата на тековните иновации и соработка, движејќи се кон одржлива и издржлива иднина.

За прашања од медиумите, ве молиме контактирајте:

Александра Делвенакиотис, потпретседател за корпоративни прашања на Јунајтед Груп

Е-пошта: [email protected]

За Јунајтед Груп

Јунајтед Груп со седиште во Холандија е водечки телекомуникациски и медиумски оператор во Југоисточна Европа. Активна во осум земји, компанијата има повеќе од 15,5 милиони корисници и речиси 15.000 вработени. Таа генерира речиси 2,7 милијарди евра годишни приходи. Јунајтед Груп има најширока мрежна покриеност во регионот и им нуди на корисниците најатрактивниот избор на ТВ содржини од целиот свет. Значајните инвестиции во дигиталната инфраструктура, содржината и технологијата обезбедуваат извонредност на производите и услугите што им ги обезбедува на клиентите. Јунајтед Груп е во мнозинска сопственост на BC Partners, една од најголемите светски инвестициски компании, од март 2019 година.

За иницијативата „Цели засновани на наука“

Иницијативата „Цели засновани на наука“ (SBTi) е глобално тело кое им овозможува на бизнисите да постават амбициозни цели за намалување на емисиите во согласност со најновата наука за климата. Таа е фокусирана на забрзување на компаниите ширум светот да ги преполоват емисиите пред 2030 година и да постигнат нето-нула емисии пред 2050 година. Иницијативата е соработка помеѓу CDP, Глобалниот договор на Обединетите нации, Светскиот институт за ресурси (WRI) Светскиот фонд за природата (WWF), и една од заложбите на Бизнис Коалицијата Ние мислиме. SBTi ги дефинира и промовира најдобрите практики во поставување на цели засновани на наука, нуди ресурси и насоки за намалување на бариерите за усвојување и независно ги проценува и одобрува целите на компаниите.