среда, 30 септември, 2020

Секој вработен има право на годишен одмор од најмалку 20 дена

Во екот на годишните одмори секој вработен има право согласно Законот за работни односи да користи одмор. Законот овозможува платен годишен одмор за секој редовно вработен од најмалку 20 и најмногу 26 работни дена.

Согласно законската регулатива годишниот одмор треба да се користи во два дела. Првиот дел од одморот треба да биде најмалку 12 работни дена и да се користи до крајот на тековната година. Остатокот од одморот најдоцна може да се искористи до 30 јуни наредната година. Во годишните одмори не се пресметуваат саботите, неделите и празниците.

Што се однесува на хонорарарците Законот не предвидува одмор, но морална обврска на менаџментот, кој ги користи услугите на оваа група работници, е да им овозможи еднаков третман со другите вработени. Исто така ако работникот е ангажиран на празник тогаш работодавецот е должен да исплати празнична дневница.

Коментари

коментари

error: Content is protected !!