Читај » ЕКОНОМИЈА » ЕУ ќе добива 35% од потребната енергија од обновливи извори до 2030 година

ЕУ ќе добива 35% од потребната енергија од обновливи извори до 2030 година

ЕУ постави краткорочни цели: чистата енергија треба да обезбеди 20% од вкупната потрошувачка на енергија до 2020 година. И од 2021 година во ЕУ нема да може да се користи палмовото масло како биогориво, пишува Nature.

Европскиот парламент ги поддржа мерките кои ќе и помогнат на ЕУ да се префрли на чиста енергија. До 2030 година, повеќе од една третина од целата потрошена енергија во ЕС ќе доаѓа од соларни и ветерни електрани. Претходно, беше планирано дека обновливите извори ќе сочинуваат само една четвртина од енергетската потрошувачка на ЕУ. Сепак, оваа одлука на европските законодавци нема правна сила. Парламентарците допрва треба да преговараат со владите на одделни земји, кои можеби ќе се обидат малку да го спуштат прагот.

Главните напори ќе бидат насочени кон намалување на емисиите на стакленички гасови. Во однос на нивниот волумен, Европската унија е рангирана на третото место во светот (по Кина и САД) – изнесува 10% од глобалните емисии на CO2. Во согласност со Договорот за клима од Париз, ЕУ одлучи да ги намали емисиите за 40% до 2030 година за да се врати на нивото од 1990 година.

Пред еден месец, неколку европски земји се залагаа дека до 2030 година 27% од вкупната потрошувачка на енергија во Европската унија ќе биде обезбедена од турбини на ветер, биогорива и соларни централи, наместо со нуклеарна енергија. Но, некои членови на парламентарната стручна комисија за индустрија, истражување и енергетика сметаа дека оваа бројка не е доволна и поставија друга бројка – 35%. Европскиот парламент ги поддржа во оваа иницијатива.

Исто така, ЕУ постави краткорочни цели: чистата енергија треба да обезбеди 20% од вкупната потрошувачка на енергијата до 2020 година. Сега таа е 17%. Се разбира, ова е просечна бројка – во некои земји обновливите извори почнуваат да доминираат.

Значи, во Шведска тие обезбедуваат повеќе од 50% од вкупната потрошувачка на енергија, во Финска – 40%, а Германија планира да започне агресивна транзиција кон чиста енергија во следните 10 години. Други земји, на пример, како Велика Британија и Холандија, сè уште заостануваат. Меѓу другото, Европскиот парламент сака законодавно да ја поддржи потребата за зголемување на енергетската ефикасност на зградите до 35% после 2021 година.

Критичарите на програмата веруваат дека во потрагата по чиста енергија, повеќе земји ќе почнат да користат технологии за согорување на биогориво. Ова ќе донесе малку помалку штета за атмосферата и нема да ја намали количината на емисиите на стакленички гасови во атмосферата. Особено, научниците се загрижени за користењето на шумската биомаса, што придонесува за ослободување на СО2.

Околу 700 научници напишаа апел до Европскиот парламент со барање да се забранат таквите практики. Сепак, законот не значи директна забрана – тоа само предвидува дека приоритет треба да биде согорувањето на дрвен отпад, наместо да се исечат живи дрвја. Сепак, од 2021 година, биогоривото од палмово масло ќе биде забрането. Ова ќе предизвика бурен протест од Малезија, главен снабдувач на овој производ во Европа.

Коментари

коментари